NEDEN?

NEDEN NEFES KOÇLUĞU?

Nefes ve nefesin hayatımız üzerindeki gerek pozitif gerek negatif potansiyel etkileri büyük önem taşır. Bu büyüklüğe dair anlayış nefesin muhteşem fizyolojisini öğrenerek önemli ölçüde geliştirilebilir. Gerekçeli bir davranış olarak nefesi anlamak nefesin sağlık ve performans üzerindeki derin ve kapsamlı etkileri anlamak açısından önemlidir.

Nefes, solunumdan farklıdır. Nefes bir davranıştır. Öğrenilebilir ve gerekçelidir; dikkat, algı, hafıza ve kişisel geçmiş ile değişebilir ve yeniden öğrenilebilir.

Kendi kendini engelleyen nefes davranışları fizyolojiye, psikolojiye, sağlığa ve performansa dair tavizler verir.

Öğrenilmiş disfonksiyonel nefesin birçok fizyolojik sistem üzerinde büyük bir etkisi vardır. Bu da müşteriler ve pratisyen hekimler tarafından öğrenilmiş davranışlar ve bunları açıklayabilecek yanıtlardan ziyade başka sebeplere yol açan semptomlar ve eksiklikler olarak kendisini gösterir.

Öğrenilmiş disfonksiyonel nefes alışkanlıkları büyük bir mücadele anlamına gelir. İstatistiklere göre milyonlarca insan öğrenilmiş disfonksiyonel nefes alışkanlıklarının derin ve yanlış anlaşılmış semptomlarından muzdariptir. Ne yazık ki bu alışkanlıklar pratisyenler tarafından nadiren tanımlanır, etkileri yanlış bir biçimde başka sebeplere yol açar ve sebeplerden ziyade semptomlara odaklanan, doğası gereği kuralcı çözümlerle halledilmeye çalışılır.

Alışkanlıklar fark edilmez çünkü nefes bir davranış olarak görülmez.

Nefes Koçluğu insanların yaşamlarını her seviyede (fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal) olumsuz biçimde etkileyen disfonksiyonel nefes alışkanlıklarını/davranışlarını fark etmesini ve yeni nefes alışkanlıkları/davranışları öğrenmelerini sağlayan etkili bir süreçtir.

 

Nefes koçluğu sırasında müşteriler nefes almayı nasıl öğrendiklerini, nefeslerinin onları nasıl etkilediğini, kuralcı pratiklerden ziyade öğrenme aracılığıyla nefes davranışlarını nasıl etkili kontrol edebileceklerini keşfederler.

 

Nefes Koçları,

  • Yeni alışkanlıklar öğrenen müşterilerine yardımcı olurlar.
  • Tanı veya tedavi sunmazlar.
  • Öğrenme programlarına üye olan veya kayıt yaptıran müşterilerle çalışırlar.
  • Müşterileriyle bir ortaklık içerisinde birlikte çalışırlar.
  • Müşterilerinin sahada, evde veya işte çalışmasına rehberlik ederler.
  • Müşterilerin yaptıklarını değil, öğrendiklerini vurgularlar.
  • Terapist ve tedaviden ziyade, müşteri ve öğrenme odaklı düşünürler.
  • Nefes seansları, solunum elverişliliği seansları, sınıflar, atölyeler, seminerler düzenler ve eğitimsel kapnografi ile çalışırlar.
  • Biyogeribildirim profesyonelleri, diş hekimleri, kiropraktörler, koçlar, psikologlar, hemşireler, fizyoterapistler, yoga eğitmenleri, ortodontistler, nörologlar, zindelik eğitmenleri, atletik koçlar, eczacılar, kardiyologlar, onkologlar, ebeler, jinekologlar ve daha birçok meslek dalıyla iş birliği yaparlar.