ethics_img

MESLEKİ AHLAK KURALLARI

Nefes Koçluğu Federasyonu nefes koçluğu alanında mükemmeliyeti sağlamaya ve geliştirmeye bağlılık gösterir.

Dolayısıyla, Nefes Koçluğu Federasyonu uzmanları ve üyeleri olarak bazı ahlaki prensiplerimiz vardır.

Nefes Koçluğu Federasyonu Öz Değerleri nefes koçluğu tanımı, nefes koçlarına uygun prensipler ve standartlar sağlar.

Tanımlar: 

 1. Nefes Koçluğu nefes çalışmaları, koçluk, solunum bilimi ve davranış bilimi alanlarından etkilenen çok disiplinli bir sistemdir.
 2. Nefes Koçluğu, müşterilere yeni nefes ve davranış alışkanlıklarını tam potansiyelle öğrenmeleri için ilham veren düşündürücü nefes/davranış analizi sürecinde müşteriyle ortaklaşa çalışmaktadır.
 3. Nefes Koçluğu Federasyonu Nefes Koçu, Nefes Koçluğu Federasyonu Mesleki Ahlak Kuralları’na tamamıyla bağlı kalma sorumluluğunu kabul etmiş sayılır.
 4. Müşteri: Koçluk hizmeti verilen kişi.
 5. Nefes Koçu: Nefes analizi, nefes koçluğu, koçluk ve nefes davranışları alanlarında uzman.
 6. Öğrenci: Nefes koçluğu eğitim programına kayıt yaptırmış kişi.
 7. Çıkar Çatışması: Bir nefes koçunun, nefes koçu olarak görevlerinin amacını etkileyen özel veya kişisel çıkarlara sahip olma durumu.
 8. Profesyonel Nefes Koçluğu İlişkisi: Profesyonel bir koçluk ilişkisi, koçluğun her iki tarafın da sorumluluklarını belirlediği bir anlaşmayla mümkündür.

NEFES KOÇLUĞU FEDERASYONU NEFES KOÇU İÇİN ETİK DAVRANIŞ STANDARTLARI

Nefes Koçu olarak;
 1. Nefes koçluğu ve deneysel etkinlikler gibi tüm etkileşimlerde Nefes Koçluğu Federasyonu Mesleki Ahlak Kuralları’na uygun davranacağım.
 2. Benim dâhil olduğum ya da olmadığım herhangi bir ahlak ihlali durumunda nefes koçu veya eğitmenini uygun şekilde bildirip Nefes Koçluğu Federasyonu ile irtibata geçeceğim.
 3. Bu kodun gerektirdiği sorumluluklar konusunda eğitilmesi gereken kurumlar ve koçlar da dâhil olmak üzere diğer herkesle iletişim kurup farkındalık sağlayacağım.
 4. Nefes koçu olarak sunduklarıma dair doğru ve tam sözlü ve yazılı ifadelerde bulunacağım.
 5. Başkalarının gayretlerini ve katkılarını görecek ve onurlandıracağım.
 6. Kişisel meselelerimi fark edecek ve bunlar üzerine çalışacağım.
 7. Herhangi bir çıkar çatışmasına dikkat edecek ve yetkilileri bundan haberdar edeceğim.
 8. Müşterilerle ilişkilerime saygıyla yaklaşacağım.
 9. Müşterilerime ahlaki olarak dürüst yaklaşacağım.
 10. Nefes koçluğunun ne olduğunu detaylıca ve dikkatle anlatacağım.
 11. Nefes koçluğu ilişkisine başlamadan önce koçluk hizmeti konusunda açık bir anlaşmaya varacak ve bu anlaşmaya saygı göstereceğim.
 12. Etkileşimlerimde net ve uygun sınırlar belirleyeceğim.
 13. Mevcut müşteriler veya öğrencilerle cinsel veya romantik ilişkilerden kaçınacağım. Ekibimde bu duruma dair bir ihtimal gördüğümde müdahale etmeye hazır olacağım.
 14. Müşteriyi daima cesaretlendireceğim.
 15. Tüm müşterilerle katı bir mahremiyet ilişkisi sürdüreceğim.
 16. Nefes koçu olarak net bir anlaşma sağlayacağım.
 17. Nefes koçu olarak becerilerimi geliştirmek üzere sürekli bir eğitime bağlılık göstereceğim.

Nefes Koçluğu Federasyonu nefes koçu olarak koçluk müşterilerime karşı tüm ahlaki ve yasal yükümlülüklerimi kabul ve taahhüt ediyorum.

Nefes Koçluğu Federasyonu ahlak kurallarını herhangi bir biçimde ihlal etmem durumunda Nefes Koçluğu Federasyonu’nun tamamen kendi takdirine bağlı olarak beni sorumlu tutabileceğini kabul ediyorum. Ayrıca herhangi bir ihlal durumunda Nefes Koçluğu Federasyonu’na karşı yükümlülüğümün Nefes Koçluğu Federasyonu üyeliğimin fesih edilmesine yol açabileceğini kabul ediyorum.